• edip cansever

  933.
  Ne çıkar siz bizi anlamasanız da
  Evet, siz bizi anlamasanız da ne çıkar
  Eh, yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da.

  Hiçbir şey! Kadınlar geçtiği o kadın kokusu anlarında
  Yıkanmış, mayhoş ve taranmış duygularıyla
  Dönüşür içimizde az menekşe, bir sarmaşık
  Menekşe, hadi neyse, mor deriz sarmaşıklara
  Mor deriz, mor bilinir çünkü, bir yandan güneşler kurur
  Her yandan güneşler kurur, sanki yaz günüyledir
  Bir adam kayboluyordur bir taşra sıkıntısıyla
  Deriz ki, “şuram ağrıyor” bir de, “başım dönüyor”, “yanıyor avuçlarım”
  Belki de bir çığlık mı bu, bu seziş, bu yakınma
  Bir çığlık, hem de nasıl, katılmış, donmuş, yaşıyorcasına
  Uzansak ellerimizde uzansak avuçlarımızda, bir çığlık
  Nedir mi ellerimiz-korkunçtur bir elin bir köşesinde insan olmalarıyla-
  Korkunçtur insan olmalarıyla kıyısında bir yüreğin
  Kıyısında gibi yangından, çok karanlıktan geçilmez caddelerin
  Ve korkunç anlamsız gözlerinde ha dünya ha bir park bekçisinin
  Korkunçtur insan olmaları, bir ceset, suda bir şapka gibi sallanaraktan
  Bitmeyen bir selam gibi, hastayken, inceyken, yalnızlıklarda aranan
  Korkunçtur -bunu anlıyoruz- bir yüzün en çoğul beyazında
  Korkunçtur insan olmaları güz ortalarında, eriyen türbe ışıklarında
  Ve korkunçtur eriyip kaybolmaların bir köşesinde insan olmalarıyla
  Korkunçtur korkunç!
  Diyerek: ben kimim, kime anlatıyorum, neyi anlatıyorum ayrıca
  Neyim ben, bu olanlar ne, ya kimdir tüketen isteklerimi
  Tüketen kim. Hani görmeden daha, sezmeden her şeyin bittiğini
  Ama ne zaman saçları kurularken çok eski bir alışkanlıkla
  Çökerken üstümüze bir sözün, bir gümüş kupanın o sebepsiz inceliği
  Ansızın bir ürperişte: bitti mi her şey bitti mi
  Yoo, hayır! öyleyse kimdir tüketen isteklerimi
  Bir rüzgar, duyulup binlercesi birden bir rüzgar
  Bırakıp giden beni bir kenara, bir uzağı, yada bir boşluğu bırakır gibi
  Ve ben ki hazırımdır bir süre unutulmaya
  Ama hep sorulur gibidir benden: ben şimdi ne yapsam acaba.
  Ben şimdi ne yapsam, ben şimdi ne yapsam kaç kere yalnız
  Hem bunu kaç kere söylemek, ne türlü söylemek adına
  Eskimiş fırçalarda, kırılmış şişelerde, tozlanmış ilaç kutularında
  Okunmaz kitaplarda, uzaksı giyişlerde çocuksuz avlularda
  Anlamsız kahvelerde, bir yolun çok ucunda, asılmış koyun butlarında
  Ben şimdi ne yapsam, ben işte ne yapsam kaç kere yalnız
  Kaç kere yalnız, ama kaç kere yalnız, gene kaç kere insan olmalarımla

  Kapansam, evlere kapansam, yıkanmış bir deniz bulacaksam orada
  Anılar bulacaksam – anılar mı dediniz? – ne sesli bir vuruşma
  Odalar bulacaksam, odalarda kadınlar, çiçekler, çok aynalar
  Rakılar, gene rakılar, kırıklar sonsuz yaralar
  Bulacaksam orada, bir koltuğu bir koltuğa doğru
  Bir yüzü bir yüze, bir eli bir ele doğru yaklaştıran çocuklar
  Sinekler bulacaksam, kaskatı yapan boşluğu, sinekler
  Zorlanmış bir gülüşten – iğrenip birden – kusmalar, bulantılar
  bulacaksam belki de: susanlar, bilmem ki niye susanlar
  Ölüler bulacaksam – ölü gözleri onlar, cesetler, giderek dışa vurmalar –
  Ne dedik, dışa vurmalar mı, yani ilk aydınlığı mı ölümün?
  Ölümün ilk aydınlığı mı, ne dedik, sahi biz ne deseydik bu konuda?
  Ne deseydik bilmiyorum, ama var bu kadarcık bir şey insanın sonsuzunda.
  Bu kadarcık bir şey – iyi ya, peki, şimdi kim var sırada? –
  Sakın ha! Biz yoğuz, bizi unutun, yok deyin adımıza.
  Yok deyin çünkü biz.. Biz işte korkuyoruz ne güzel korkumuzla
  Ne güzel ellerimizle.. Başlayın, hadi başlasanıza!
  Örneğin bir kahve falı? Az müzik? Diyorum biraz iskambil!..
  Ama hiç seslenmeyelim – seslenmeyelim – içimizden oynayalım.
  Ayrıca,

  – Dört kişiyiz!
  – Hayır on!.
  – Bin kişiyiz!
  – Bana kalırsa..

  Ne kadarcık bir fark var bizimle bütün insanlar arasında?
  Öyleyse başlayalım: Koz kupa! Ah şu sinek onlusu bire bir unutulmaya..
  Çayınız soğuyacak! Çayınız mı dediniz? Ne tuhaf biraz anlıyorum.

  – Üç karo!
  – Pas diyorum!
  – Susalım baylar, dört kupa!

  Ah şu sinek onlusu! Koz kupa! Çayınız mı dediniz? Susalım!
  Susalım – niye susalım – Anılar mı dediniz? Ne sesli bir vuruşma!
  Ya sonra? Bırakın şu sonrayı, bilmem ki nedir o sonra?
  Gene mi? Başladınız mı? Peki şimdi kim var sırada?
  Sakın ha!
  Biz yoğuz, bizi unutun, yok deyin adımıza.
  Yok deyin çünkü biz..
  Biz işte korkuyoruz ne güzel korkumuzla
  Ne güzel ağzımızla..
  Yok canım, ben var ya, istiyorum sırada olmayı.
  istiyorum – sahi mi? – ama isterseniz siz olun.
  Siz olun, biz olalım, kim olacak? – hep böyle oyalansanıza –
  Yani; “Şu sinek onlusu, susalım baylar, koz kupa.”
  Gibi oyalansanıza,
  Biraz oyalansanıza.

  Bir oyun başka olamaz oyundan gibi
  Bir söz başka olamaz sözden gibi
  Bir şey başka olamaz bir şeyden gibi
  Tam öyle gibi, varıyor gibi bir mutluluğa
  Ne gelir elimizden insan olmaktan başka
  Ne gelir elimizden insan olmaktan başka
  Ne çıkar siz bizi anlamasanız da
  Evet, siz bizi anlamasanız da ne çıkar
  Eh, yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da.

  Hiçbir şey! Kimse bir gün gözlerimi sevmeyecek, biliyorum
  Kimse bir gün kimseyi sevmeyecek korkuyorum
  Bir yaşlı kadın en erkek boyutunda
  Kendisiyle çiftleşecek kaç kere yalnız
  Kaç kere yalnız, kaç kere şaşırmış, bitkin kaç kere
  Bir ölgün ses bulacak sesinden çok uzaklarda
  Vardır ya, hani bir yer, uzakta çok uzakta
  Ölüm mü- yok canım, çok sesli bir evrende çok erken daha
  Üstelik bilmiyoruz da, doğrusu bilmiyoruz, ölüm mü, bunu hiç bilmiyoruz
  Diyoruz: yaşasak çıkmazları, sevişsek olmayanlarla
  Tavşansı sıçramalarla bitirsek şu ormanı
  Böylece, niye olmasın, işte bir orman daha
  Sanki bir gölgeye geldik; yorulduk, acıktık, susadık biraz
  Ve doyduk, ve içtik, ayıldık bir anlamda
  Ayıldık ve sorduk, baktık ki hep ormandayız
  Kaç kere ölmemişiz, kaç kere sormamışız, bu kaçıncı dalgınlığımız
  Yani kaç sesli bir evrende kaç kere yalnız
  Ne ölmek, ne ansımak! sadece yaşamakla
  Tam öyle gibi.. Demeyin: eh, biraz yorulsak da
  Demeyin, sakın haa, yok şu kadar bir şey insanın sonsuzunda
  Biz şimdi ne yapsak, biz şimdi ne yapsak, biz işte biraz bilmiyoruz ya
  Diyoruz: yaşasak çıkmazları, sevişsek olmayanlarla.

  (bkz: ne gelir elimizden insan olmaktan başka)
  9 -6 ... fikrimin ince gulu
 • gaza getirmelik şarkılar veritabanı

  13.
  hit the road jack - ray charles

  https://youtu.be/SrnWp5O0DEs
  5 -1 ... fikrimin ince gulu
 • bağımlılık teorisi

  3.
  modernleşme teorisine tepki olarak doğmuştur. modernleşme teorisi doğu toplumlarının bilimsel ve teknolojik anlamdaki geri kalmışlığını, batı toplumlarının yaşadığı tarihsel süreçlerden geçmemiş olmasıyla açıklamaya çalışır. oysa teori bu bağlamda latin amerika ülkelerinin geri kalmışlığının nedenini açıklayamaz.

  işte tam da bu noktada immanuel wallersteinın ''dünya sistem teorisi'' durumu açıklar niteliktedir. dünya sistem teorisine göre iş bölümlerine göre merkez, çevre ve yarı çevre ülkeler vardır. çevre ülkeler merkez ülkelere ucuz işgücü ve hammadde temin etmekle görevliyken, merkez ülke uluslarası bir takım siyasi ve ekonomik yaptırımlarla ürünlerini çevre ve yarı çevre ülkelere pahalıya satar. bu yüzden bağımlılık teorisine göre üçüncü dünya ülkeleri diyebileceğimiz bu çevre ülkeleri herhangi bir büyüme ve gelişme gösteremez.

  merkez ve çevre arasında bir köprü görevi gören yarı çevre ülkeleri ise; çevrenin ve kendisinin merkeze bağımlılığı ve çevrenin kendisine bağımlılığı arasındaki fark dikkate alınarak gelişme gösterebilir. (güney kore, tayvan, hindistan gibi...) fakat sistem içerisinde çevre ülkelerin hiçbir şekilde gelişme gösterebilmesi mümkün değildir. teorisyenler, latin amerika ülkelerinin kültürel, ekonomik ve toplumsal anlamda son 400 yıldır gerçek anlamda gelişme kaydetmediklerini söylemektedir.

  marksist fikirlerden de beslenen wallerstein ve diğer teorisyenlere göre küresel kapitalist sistem emperyalizm ve sömürgenin devamı niteliği taşır, teoriyle emek ve sömürge sistemi uluslararası düzeye taşınmış olur.

  ayrıca Bağımlılık kuramcıları ekonomi ve politika arasında hiçbir fark görmezler. gelişimlerini geç tamamlayan çevre ülkeler, kültürel bir ekonomik ve siyasi istikrar olmadığı için, savaşlar, iç savaşlar ve darbelerle boğuşmak zorunda bırakılırlar. ve maalesef küresel kapitalist sistem bu şekilde devam ettiği ve çevre ülkeler merkez ile olan ekonomik ilişkilerini kesmediği müddetçe de hiçbir gelişme kaydedemeyeceklerdir.
  13 -2 ... fikrimin ince gulu
 • çamaşır suyu

  110.
  Annemin büyük aşkı olan kimyasal.

  Öyle ki; Bir evin temizliğini, muhtelif yerlerinin çamaşır suyu kokusunun derecesine göre ölçeklendirebilir.
  9 ... fikrimin ince gulu
 • akpnin yapıp saadet partisinin yapamadığı şey

  4.
  Çok net söyleyebilirim ki; irticayı türkiye'nin en büyük iki sorunundan biri olmaktan çıkarmış Ya da unutturdu bilemiyorum.

  32. Gün arşivlerine bakıyorum arada youtube'da. Siyasi gündem ve söylem hep aynı cümleyle açılıyor:

  türkiye'nin en büyük siyasi problemi terör ve irtica... O dönemde Mehmet ali birand'ın diline pelesenk olmuş adeta.
  6 ... fikrimin ince gulu
 • ibn rüşt tufeyli sina hayyam vs nin ateyiz olması

  3.
  Diğerlerini bilmem ama islam felsefesinde ibni rüşd ve ibni sina okudum.

  Bu ikisi Kesinlikle ateist değil.
  8 -1 ... fikrimin ince gulu
 • haluk bilginer

  850.
  Anthony horowitz'in kitabından uyarlanan ingiliz yapımı "alex rider" dizisinin kötü adamı dr. Hugo greif karakterini canlandıracak başarılı aktör.
  7 ... fikrimin ince gulu
 • gecenin şiiri

  13604.
  Sevdiğimiz ölüler var ve sevmediğimiz diriler çok
  Geçtim aralarından kirin pusun ve telaşın
  Gövdemden geçtim önce sonra aklımı kaybettim
  Yalnızdım hep ve bunu mesele yapmayacak kadar
  Şuursuzdum sanırım son çare sana geldim
  Merhamet et merhamet bir bakışınla mümkün
  Çok zaman kaybettim çok üzgünüm ne desem boş
  ihtimal var bir daha o da ölmek olmasa keşke!

  Akla ziyan kaygılara fon oldu zavallı ömrüm
  Mezarlık dolusu sessizlik ve uğultu ve yalnızlık
  Kalabalıklaşsak ya ikimiz herhangi bir coğrafyada
  Sen acını unutursun ben gülmeyi hatırlarım
  Böylece uzanırız sereserpe bir hasıra
  Öylece kalakalırız akmayı unutur zaman
  Belki diyorum belki bir ihtimal daha var
  Bir ihtimal daha var o da ölmek mi sensiz...

  ali lidar

  (bkz: bir ihtimal daha var)
  15 -3 ... fikrimin ince gulu
 • agnotoloji

  4.
  Agnotoloji kısaca ''bilgisizlik bilimi'' demektir.

  isim babası Stanford Üniversitesi’nden bilim tarihçisi Robert Proctor'tur.

  uzun tanımıyla; toplumun bilgi sahibi olmasını istemeyen güçlü kurumlar tarafından yaratılan bilgisizliği inceleyen disiplindir. şöyleki; toplumda bir olay veya olguyu yeterince veya hiç anlaşılmadığında, Ticari ya da siyasi nitelikli özel çıkar grupları ilgili konu hakkında kafa karışıklığı yaratmaya çalıştığında toplumda bilgisizlik ve cehalet iyice yaygınlaşıyor.

  küresel ekonomik krizler, banka para sistemi, sağlık ve eğitim sistemi, kanser, sigara, uyuşturucu, salgın hastalıklar, savaşlar ve nedenleri... gibi çoğaltılabilir pek çok manüplasyona elverişli konu ve olgu, ilgili kurum ve kuruluşların en çok suistimal ettiği konulardır.

  ''aşamaları:

  1- Karşı tarafın doğru bilgi sahibi olmasını istemeyin

  Agnotolojide temel amaç karşı tarafın doğru ve sağlıklı bilgi elde etmesini istememektir. Yani öncelikle toplumun kafa karışıklığı ve yalan bilgi ile donanmasını istemeniz gerekir.

  2- Çıkar elde etme amacı güdün

  Eğer yayacağınız bilgi saf ve doğru bilgiyse tek çıkarınız karşı tarafın aydınlanması olacaktır. Çıkarlarınız için bıkmadan usanmadan cehalet yaymaya devam ederseniz bir gün istediğiniz sonucu elde edersiniz.

  3- Anlaşılamayan bir olgu bulun

  işin en önemli kısmı burasıdır. Cehalet yaymak için öncelikle insanların kafasında yer etmiş, zaman zaman aklına takılan, intrusive thought (vesvese) kabilinden bir olgu bulmalısınız.

  4- Dengeli tartışma zemini yaratın

  Soru ne kadar dengesiz olsa da cevabınız mutlaka dengeli olsun.

  5- Kendi başınıza uzman olun

  En iyi ben bilirim diyecek bir özgüvene sahip olmalısınız. Psikoloji, biyoloji veya tıp bilme gerekliliği gibi bir kısıt sadece gerçek bilgiyle hareket edenleri bağlar. Unutmayın, siz menfaat için cehalet yayan bir asılsız bilgi tüccarısınız.

  6- Büyük resme bakmaya gerek duymayın

  Burası en kolay aşama. Asgari ücretle karnı doyan, kredi kartına dokuz taksitle ev ihtiyaçlarını karşılayan, 120 ay vadeli krediyle ev sahibi olan, hafta sonu AVM’de alık gözlerle dolaşan ve çılgın projelerin ütopyasıyla tatmin olan toplum büyük resme bakmaya gerek duymaz.''

  matematiksel.org
  8 ... fikrimin ince gulu
 • 19 mayıs atatürk ü anma gençlik ve spor bayramı

  500.
  19 mayıs atatürk ü anma gençlik ve spor bayramı
  Bağımsızlık ateşimizin yakılışının 101. Yıl dönümü kutlu olsun.

  Minnet ve şükranla...
  25 -1 ... fikrimin ince gulu
 • emel mathlouthi

  11.
  holm (a dream)

  https://youtu.be/d2SNX3bfYKw
  6 ... fikrimin ince gulu
 • pozitif fotoğraflar

  795.
  pozitif fotoğraflar
  her koşulda paylaşılabilen tek şeydir mutluluk ve bunu en iyi çocuklar bilir.
  18 -1 ... fikrimin ince gulu
 • tarkan denince akla gelenler

  135.
  tarkan denince akla gelenler
  Ooooo oooo oo
  Gözleri derya deniz.
  8 -4 ... fikrimin ince gulu
 • feminist şarkılar veritabanı

  10.
  bandista - daima

  https://youtu.be/zlp0eZxWUic
  6 ... fikrimin ince gulu
 • ataşehir

  104.
  transparan taytlı botokslu teyzelerin, köpeklerine sabah yürüyüşlerini yaptırırken güneş gözlüklerini çıkardıklarında dahi birbirlerinden ayırt edilemediği güzide semt.

  olur da birgün yerli yapım bir bilimkurgu filmi çekilirse, uzaylıların istilası sahnesi için çok uygun bence.
  11 -2 ... fikrimin ince gulu
 • gecenin şarkısı

  35449.
  `hypnogaja - Here Comes The Rain Again

  https://youtu.be/5-juDiDTYfw
  5 ... fikrimin ince gulu
 • çiğdem talu ve melih kibar

  9.
  (bkz: bir de bana sor)

  (bkz: işte öyle bir şey)

  (bkz: sevdan olmasa)

  (bkz: içimdeki fırtına)

  (bkz: söyle canım)

  Büyük aşklarının unutulmaz beş şarkısıdır.
  10 ... fikrimin ince gulu
 • bir kadınla erkeği birbirine yakınlaştıran şey

  25.
  erkekleri bilmiyorum ama kadınlar kendilerine olan ilgiyi ve özeni fark ettiklerinde etkileniyorlar bence.

  çoğu kadın farkında olmasa da sevilmeyi seviyor.

  kötü erkek çekiciliği bana pek inandırıcı gelmiyor.

  bir de güldürüyorsa cilası.
  25 -2 ... fikrimin ince gulu
 • saçlarını kısacık kestiren kadın

  436.
  ben istemiyorum aslında ama tüm kuaförlerin böyle bir saplantısı var nedense.

  her defasında kırıklarını alıyorum sadece derler ve sonra bir bakarsın, arkası yok.

  bir de üstüne ''o ne biçim whatsapp profili, ben öyle mi gönderdim seni burdan? git şimdi bu halinle adam gibi fotoğraf çek, değiştir allah aşkına'' diyerek gömerler insanı.

  yemin ediyorum özellikle erkek kuaförler, bunun için ayrı ders mi alıyorlar bilmiyorum ama ben her defasında dilim tutulmuşçasına tek kelime edemiyorum karşılarında.

  ve son olarak zamlı ödemeyi de yaptıktan sonra, moralin düzelsin diye geldiğin salondan, bin pişman ayrılırsın.
  14 -2 ... fikrimin ince gulu
 • sözlük yazarlarının söylemek istedikleri

  21505.
  hala çok güçlü bir yalan söylenmiş de hepimizi kandırmışlar hissinden kurtulamıyorum bir türlü. böylesi küresel bir salgında hastalık geçiren bir tane tanıdığım yok. elbette şükrediyorum bu duruma. üstelik 2 ay sonra bile tv programlarında adamakıllı konuşan kimse yok.

  küçücük de olsa bu şüphe çok kötü hissettiriyor bana kendimi. yoksullukla mücadele edebilirmişiz de, küresel bir kötülükle mücadele edilemezmiş gibi geliyor.

  sonra bırakıyorum tüm o komplocu youtube videolarını izlemeyi. düşünmemeye çalışıyor, kötülüğün bile bir limiti olabileceğine ve nihayet insanların dünyayı güzelleştirebileceğine inanmak istiyorum yine.
  11 -2 ... fikrimin ince gulu
 • yeni şeyler getiriyorum